UNDER CONSTRUCTION

Statina werkt aan een nieuwe website. Over een aantal weken kun je weer
precies zien wie wat doet. Je kunt ons bereiken door op <stuur bericht> te klikken.
 
Clubhuis en atletiekbaan
Sportlaan 15
4102 HM Culemborg
(0345)518675 (alleen tijdens trainingen/wedstrijden/evenementen)
 
Postadres
atletiekvereniging Statina
Molenwindsingel 32
4105 HK Culemborg
 
Contact/algemene informatie
Bestuur <stuur bericht>
 
Bankrekeningnummer vereniging
NL19 RABO 0110 4280 05 ten name van AV Statina te Culemborg