Bestuursleden

Door het vertrek van Ernst Koldenhof uit het bestuur is het nog meer onderbemensd dan het al was. Ernst: Bedankt voor al je inzet. Belangeloos, vrijwillig, niet vrijblijvend. We hopen dat je 'in de buurt blijft'! Sinds de laatste ALV, toen Roland Kok en Bert van Oostrum helaas hebben moeten afhaken, wordt er al even geprobeerd versterking te vinden. Dat is nog niet echt gelukt. We zijn dus nog steeds aan het zoeken naar aanvulling en versterking van het bestuur. Inmiddels is Vincent Roke bereid gevonden ons de komende tijd bij te staan. We stellen ons voor hem bij de komende ALV voor te dragen als bestuurslid. Voorlopig is Vincent –naast alle andere dingen die hij al doet voor Statina- alleen als adviseur bij het bestuur betrokken. Vincent: Welkom! Vragen of interesse? Schiet even een bestuurslid aan.

 

Structuur

Het bestuur is al een tijdje bezig de organisatie van Statina een beetje anders in te richten. Het idee is om te gaan werken met een dagelijks bestuur, dat –zoals het woord al zegt- de dagelijkse dingen die gedaan moeten worden, uitvoert. Het dagelijks bestuur zorgt ook voor afstemming met de gemeente en onze buren. Daarnaast is er een aantal commissies, die verantwoordelijk zijn voor een bepaald deel van het werk dat gedaan moet worden: Een jeugdcommissie, een sponsorcommissie, een loopsportcommissie, enz... De trekkers van die commissies vormen samen met het dagelijks bestuur het algemeen bestuur van Statina. De commissies krijgen mandaat om de jaarlijks door hun ontwikkelde plannen uit te voeren. We denken dat met deze nieuwe structuur en werkwijze Statina beter bestuurd kan worden. Het aantal leden groeit, er valt steeds meer te doen, de organisatie moet meegroeien. Op deze wijze zal dat beter kunnen gaan.

 

Nieuwe buren?

Al geruime tijd wordt bij de gemeente nagedacht over een gedeeltelijke herinrichting van ons deel van het sportpark. Al eerder hebben we melding gemaakt van de kans die bestaat dat SGV (korfbal) velden krijgt op de plaats waar nu de Roadrunners (streethockey) trainen en spelen. Die gaan dan naar de andere kant van het sportpark. Het plan is om daar een kunstgrasveld neer te leggen, waar ook Vriendenschaar –heeft ruimtegebrek- gebruik van kan maken. Het plan is verder om vier nieuwe kleedkamers (voor drie verenigingen) te bouwen, een clubhuis voor SGV te bouwen, en tevens een clubhuis te bouwen voor Schaats- en skatevereniging Lek en Linge. De bestaande kleedkamers worden dan door de gemeente afgestoten, Statina heeft aangegeven deze –onder voorwaarden- te willen overnemen. De verwachting is dat deze zomer de gemeenteraad een dergelijk besluit zal nemen. Met de wethouder is afgesproken dat de drie verenigingen –SSVL&L, SGV en Statina- de gelegenheid krijgen voorstellen te doen voor de indeling/ligging van de gebouwen. Het bestuur zoekt naar enkele leden die –liefst op basis van enige kennis of ervaring van/met dit soort zaken- willen meedenken/-praten. Interesse? Schiet even een bestuurslid aan.

 

Werpkooi

Al geruime tijd worden er pogingen gedaan om met de gemeente tot afspraken te komen over verbetering van de werpkooi. Tot voor kort is dat niet echt gelukt, maar er lijkt nu toch een opening te zijn om dat overleg te starten. Het loopt wel moeilijk en stroperig. Ter informatie: De werpkooi slijt, de palen draaien te ver, er wordt nogal eens overheen gegooid, de dwarsverbindingen (bovenin) van de palen worden nogal eens losgegooid, de touwen om het net te hijsen slijten door en er zit een gat in het net, dat provisorisch gerepareerd is. Al met al is de kooi dus maar beperkt bruikbaar. Reden genoeg om overleg te starten met de eigenaar/verhuurder (gemeente). Mochten er mensen zijn die interesse hebben om hierin mee te denken –of meer dan dat- dan horen we het graag. Neem in dat geval even contact op met een bestuurslid.

 

Statina op sport- en cultuurmarkt - 5 september 2009

Op zaterdagmiddag 5 september 2009 is atletiekvereniging Statina op de Markt van Culemborg aanwezig tijdens de door de gemeente georganiseerde sport- en cultuurmarkt. Om het uithoudingsvermogen van de deelnemers/-neemsters te testen, organiseren we een echte Shuttle Run Test (ook wel bekend als de 'piepjestest'). Deelname is gratis, en je krijgt een prestatiekaart. Zet het alvast in je agenda!

 

Clubkampioenschap - 3 oktober 2009

Op zaterdag 3 oktober 2009 organiseert de Commissie Wedstrijden van atletiekvereniging Statina -uiteraard op onze eigen atletiekbaan- de 23e jaarlijkse clubkampioenschappen. Meer info volgt binnen nu en een aantal weken.

 

Read Advies Vallende Bladerenloop - 1 november 2009

Op zondag 1 november 2009 organiseert de Commissie Wedstrijden van atletiekvereniging Statina de Read Advies Vallende Bladerenloop op recreatieterrein De Meent in Beusichem. Jongere jeugd kan deelnemen aan de 1,5 kilometer (1 rondje), voor de oudere jeugd staan afstanden van 3, 6 en 9 kilometer (2, 4 en 6 rondjes) op het programma. Ook hier geldt: Meer info volgt!

 

Filmpjes!

Op het internet, en dan met name op YouTube en op Hyves, duiken steeds meer filmpjes van de verrichtingen van leden van Statina op. De redactie vond het de moeite waard om ze allemaal (?) eens onder elkaar te zetten, dus bij deze. Vergeet niet je geluid aan te zetten, veel kijkplezier!

 

Frans de Laat verbreekt Nederlands indoorrecord kogelstoten:

 

Indoorwedstrijd Dordrecht - 14 februari 2009:

 

Jeugdkamp 2009 - The Movie:

 

Instuifwedstrijd Utrecht - 13 juni 2009:

 

NK junioren B/A in Emmeloord - Marijn Wouters op de 400 meter:

 

Rob Druppers Games - 28 juni 2009:

 

Zomerwedstrijd Veenendaal - 4 juli 2009:

 

Instuifwedstrijd Amersfoort - 4 juli 2009: