Herinnering: SNS Regiobank Statinaloop - zondag 15 maart aanstaande

Op zondag 15 maart 2009 is het weer tijd voor de jaarlijkse grote wegwedstrijd van atletiekvereniging Statina, dit jaar met een nieuwe sponsor en dus ook met een nieuwe naam! De wedstrijd start met jeugdlopen over 800 meter (2 ronden) en 1200 meter (3 ronden) op de atletiekbaan. De start hiervan zal plaatsvinden om 10.45 uur. Om 11.15 uur wordt de 5 kilometer weggeschoten, en de 10 en 15 kilometer starten om 12.00 uur. Inschrijven kun je je vooraf via internet en op de dag zelf ter plaatse (vanaf 10.00 uur). De kosten voor deelname bedragen 3 euro voor de jeugdlopen (800 en 1200 meter) en 5 euro voor de overige afstanden (5, 10 en 15 kilometer). Wij hopen jullie massaal te mogen begroeten!

 

Hang 'em op!

Download hier de poster van de SNS Regiobank Statinaloop, print hem uit, en hang hem thuis op het raam en/of op je werk op het prikbord in de kantine, ergens op school, in winkels... Help mee om de SNS Regiobank Statinaloop zo veel mogelijk bekendheid te geven, dank je wel!

 

Frans de Laat opnieuw Nederlands kampioen!

Frans de Laat heeft op zondag 1 maart bij het NK Indoor in het Omnisportcentrum in Apeldoorn goud behaald op het onderdeel kogelstoten. Frans, die inmiddels meerdere nationale titels op zijn naam heeft staan, komt uit in de leeftijdscategorie masters van 60 tot en met 64 jaar. Deze mannen stoten met een kogel van 5 kilo. Zijn winnende prestatie viel een heel klein beetje tegen, want met 12.91 m was hij nog ver verwijderd van zijn eigen nationale record van 13.78 m (zijn outdoorrecord staat zelfs op 14.16 m), maar bij een nationaal kampioenschap draait het in eerste instantie natuurlijk om het eindklassement, en zijn beste tegenstander stootte niet meer dan 11.27 m. Eind maart hoopt Frans hoge ogen te gooien tijdens het EK Indoor in het Italiaanse Ancona.

 

ALV

Op 27 maart aanstaande houdt Statina haar Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV is met afstand het belangrijkste orgaan van Statina. Tijdens een ALV wordt bepaald of het bestuur de goede dingen heeft gedaan en wat het bestuur moet gaan doen. Het bestuur voert uit wat de ALV wil. Alles wat het bestuur doet, moet passen binnen het kader van het beleid dat door de ALV is vastgesteld. Gezien het belang van de ALV wordt iedereen met klem uitgenodigd. De te behandelen stukken en voorstellen voor te nemen besluiten volgen zo spoedig mogelijk.

 

Medische zaken

Door de groei en de samenstelling van het ledenbestand, met relatief veel recreatiesporters, die tot op steeds hogere leeftijd willen blijven sporten, is de noodzaak onderkend meer kennis en middelen in te zetten ter voorkoming en/of behandeling van blessures en ongelukken. Enerzijds is daartoe contact gezocht met enkele fysiotherapeuten. Zowel Stimulans als Foot Connection zijn bereid gevonden inhoudelijke bijdragen te leveren aan bijvoorbeeld beginnersgroepen en voor kennisoverdracht aan onze (assistent)train(st)ers. Ook kunnen leden van Statina terecht op de inloopspreekuren (iedereen mag natuurlijk ook naar elke andere fysiotherapeut). Verder is besloten een defibrillator (AED) aan te schaffen, en een aantal mensen op te gaan leiden voor het gebruik daarvan. Met een AED is de kans op overleven na een hartstilstand veel groter. Verder komt er een noodprocedure met telefoonnummers e.d. in het clubhuis te hangen, waar ook de AED wordt opgehangen. Tenslotte worden twee wat grotere E.H.B.O.-koffers aangeschaft (één in het clubhuis naast de deur en één in de materiaalberging, ook naast de deur).

 

Coördinator (sport)medische zaken

Ruben Verlangen is door het bestuur van Statina aangesteld als coördinator sportmedische zaken. Ruben, die in het dagelijks leven als ambulancebroeder werkzaam is, heeft het bestuur ondersteund bij alles wat tot nu toe op sportmedisch gebied bereikt is. Met vragen en/of goede ideëen op dit gebied kun je via gezondheid@statina.nl bij Ruben terecht. Ruben zal zich de komende weken bezig gaan houden met het geven van cursussen op het gebied van E.H.B.O. en het gebruik van de defibrillator. Het bestuur waardeert het initiatief van Ruben zeer, en heeft het volste vertrouwen in een goede samenwerking. De taakomschrijving van de 'coördinator sportmedische zaken' is hier in te zien.

 

Herinnering: Sportmedische inventarisatie

Enige tijd geleden heeft iedereen het verzoek ontvangen om mee te werken aan een sportmedische inventarisatie. Graag willen wij nogmaals jullie aandacht hiervoor vragen, want helaas heeft niet iedereen hierop gereageerd. Vul dus snel het inventarisatieformulier in. Je kunt het mailen naar gezondheid@statina.nl, of inleveren in het clubhuis. Het is interessant, maar vooral ook nuttig! Binnenkort starten we met opleidingen.

 

Sponsoring

In 2008 is het sponsorbeleid van Statina voor de komende jaren ontwikkeld. Inmiddels kunnen we zien waar dat onder andere toe heeft geleid: ‘knopjes’ op de website, reclame langs de baan en gewijzigde namen van een aantal van onze wedstrijden. Zo heet de Meentcross inmiddels Transfer Solutions Meentcross, en de Goilberdingenloop staat vanaf nu bekend als SNS Regiobank Statinaloop. Ook de komende (1 november 2009) Vallende Bladerenloop heeft een naamsverandering ondergaan: Read Advies Vallende Bladerenloop. Voor een aantal bedrijven (ongeveer tien) worden momenteel reclameborden gemaakt, die binnenkort langs de baan zullen worden opgehangen.
 

Eerste reclamebord geplaatst

Misschien is het bij een aantal mensen al wel opgevallen: Het eerste reclamebord is geplaatst, Foot Connection heeft de primeur! Op een gure zaterdagmorgen, om precies te zijn op 31 januari, is het bord langs de baan bevestigd. Naast de plaatsing van het reclamebord zet David Evers van Foot Connection zich ook op sportmedisch gebied in voor onze vereniging. Elke dinsdagmiddag houdt hij een inloopspreekuur voor de leden van Statina. De vereniging waardeert de steun van Foot Connection uitermate.

  

Vahalis en Astylos

De gemeente heeft altijd voorzien dat de baan ('onze' baan) een regionale functie heeft of zou moeten hebben. Inmiddels krijgen we regelmatig bezoek van een aantal triathlonners van Vahalis en vindt zo nu en dan afstemming plaats met kader van Astylos. Dat zijn in min of meer zuidelijke richting onze buren. Zonder nu te willen zeggen dat we (Statina) sturen op dat regionale gebruik (we hebben voorlopig onze handen vol aan Culemborg), zetten we dus wel wat stapjes in die richting. We kunnen de collega’s van Vahalis met name op woensdagavond tegenkomen en zien elkaar zo nu en dan natuurlijk bij wedstrijden.