Van het bestuur...

Algemene Ledenvergadering

Op vrijdagavond 27 maart aanstaande houdt Statina haar 27e Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur, aan de leden, verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook worden de plannen voor de komende tijd besproken en vastgesteld. Hoewel tijdens elke ALV een aantal formele punten moet worden afgewerkt, staat ook een aantal andere punten op de agenda, zoals de meerjarenvisie (klik hier voor een samenvatting in pdf-formaat) voor de komende 5 jaar. Verder zal tijdens de ALV door het bestuur aan de leden toestemming gevraagd worden voor de eventuele aanschaf van de bestaande kleedkamers (Statina krijgt hiertoe de mogelijkheid). Ook wordt nader toegelicht dat het bestuur de structuur (klik hier voor een samenvatting in pdf-formaat) van de vereniging heeft aangepast. Doel daarvan is op termijn beter voorbereid te zijn op de groei van het aantal leden. Tenslotte zal er hoogstwaarschijnlijk een tip van de nieuwe clubkleding worden opgelicht. Kortom, een aantal belangrijke en interessante punten. Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn welkom. Het is van groot belang dat er veel mensen aanwezig zijn! De agenda komt waarschijnlijk in de volgende nieuwsbrief (begin maart 2009).

 

Lopen met Statina/Vahalis

Door een aantal looptrainers is in 2008 een draaiboek ontwikkeld en vervolmaakt voor het 'draaien' van een beginnersgroep. Eind januari is er weer één gestart, opnieuw op de woensdagavond. Tijdens deze hardloopcursus worden mensen voorbereid op deelname aan de SNS Regiobank Statinaloop van zondag 15 maart aanstaande (5 of 10 kilometer). Op woensdagavond traint deze winter waarschijnlijk ook een aantal malen een aantal triatleten van Vahalis uit Tiel (en omgeving) op de baan. Daarmee wordt de baan op de woensdagavond ook al redelijk gevuld met sporters.

 

Water, ijs en bruggen

De Schaats- en Skatevereniging Lek en Linge (SSVL&L) heeft met materialen van de gemeente tegenover de materiaalberging een tweede brug gerealiseerd. Vanaf de kerstperiode was er ijs -dan is oversteken niet ingewikkeld- en is er ook door de kou relatief weinig getraind. Het werd door velen onder ons echter al langer als lastig ervaren dat voortdurend met materialen heen en weer gelopen moest worden via de brug bij het clubhuis. Dat was inderdaad zeer onpraktisch, door de afstand en doordat die eerste brug eigenlijk niet geschikt was om met materialen over te steken (twee treden op en af en te smal). Nu hoeft dat dus niet meer. De tweede brug ligt er alleen als er water in de baan ligt. Hij is met name bedoeld om met materialen en kruiwagens over te steken. Sporters die voor de training en/of wedstrijden komen, dienen bij voorkeur over te steken via de brug bij het clubhuis. Fijn dat het is gelukt -met hulp van de gemeente- een tweede brug te realiseren, waarvoor dank aan SSVL&L!

 

IJzige kou: De zaal in?

Eind vorig jaar kwam bij het bestuur plotseling de vraag binnen of het mogelijk was met 'de zaterdaggroep' -die onder leiding staat van Frans de Laat- een tijdje in de zaal te gaan trainen. Sinds de ingebruikname van de baan dachten we dat dat niet nodig meer was, maar er blijkt toch behoefte aan te bestaan, met name omdat in de vrieskou de trainingsmogelijkheden van de technische atleten en atletes beperkt zijn. Daarom is besloten, bij wijze van proef, te kijken of en in hoeverre wintertraining in de zaal (een gymzaal van het KWC) een goede aanvulling is. Of en in hoeverre we dit vaker gaan doen hangt onder meer af van een evaluatie die na afloop van deze periode plaats gaat vinden, maar ook van de kosten.

 

Opnieuw nationaal record voor Frans de Laat!

Op zaterdag 10 januari 2009 verbrak Frans de Laat in Dordrecht het Nederlands indoorrecord op het onderdeel kogelstoten voor mannen van 60 t/m 64 jaar. Voor een verslag, en een filmpje van de recordstoot (gemaakt door Kitty van Berkel), klik je hier. Frans zal op 1 maart aanstaande deelnemen aan het NK Indoor in het splinternieuwe Omnisportcentrum in Apeldoorn, en eind maart reist hij af naar Ancona in Italië, om zich daar op het EK Indoor (!!!) van zijn beste kant te laten zien. Frans, proficiat en heel veel succes gewenst!

 

SNS Regiobank Statinaloop - zondag 15 maart 2009

Op zondag 15 maart 2009 is het weer tijd voor de jaarlijkse grote wegwedstrijd van atletiekvereniging Statina. De komende jaren zal dit evenement de naam 'SNS Regiobank Statinaloop' dragen. Bernard Buitenhuis van Adviesgroep Culemborg heeft voor de komende jaren de sponsoring van dit loopfestijn op zich genomen. Bernard is in 1986 één van de oprichters van onze vereniging geweest, en draagt ons nog steeds een warm hart toe. Bernard was zelf ooit verdienstelijk speerwerper, en was bij de laatste clubkampioenschappen geïnteresseerd toeschouwer bij dit onderdeel. Naar zijn mening geeft de huidige accommodatie de vereniging een goede mogelijkheid verder te groeien in omvang en prestatie. Hij wil hieraan graag zijn bijdrage leveren. Lees meer...

 

Transfer Solutions Meentcross - een korte terugblik

Op zondag 4 januari 2009 organiseerde atletiekvereniging Statina haar jaarlijkse cross op recreatieterrein De Meent in Beusichem. Lees meer...

 

Oproep van de webredactie

Vind jij het ook zo leuk om nieuwsberichtjes of verslagen van wedstrijden, waar Statinaleden aan hebben deelgenomen, te lezen? De nieuwtjes die momenteel te vinden zijn op onze website of in mailberichten, worden veelal geschreven door een kleine groep mensen binnen onze vereniging. Vaak zijn dit (assistent)train(st)ers, bestuursleden of mensen van de wedstrijdcommissie. Er zou echter veel meer op de site kunnen staan… maar alleen met jouw hulp! Om enkele leden te ontlasten, maar bovenal om meer betrokkenheid te creëren, aan jou de vraag of je een kort verslagje kunt schrijven van in de toekomst te bezoeken atletiek- en loopevenementen! Dit is natuurlijk geen verplichting, maar het motiveert wellicht andere leden ook deel te nemen aan wedstrijden. Met vragen, of voor het aanleveren van verslagen, kun je contact opnemen met de webredactie (Reinier Bank, Nico Brand en Jeroen Gutte). Bedankt!

 

Baanrecords nu ook in het clubhuis

Sinds kort vind je de baanrecords niet alleen op onze website, maar hangen ze ook in het clubhuis (rechts van de nooduitgang). Baanrecords, de naam zegt het al, zijn de beste atletiekprestaties die ooit (sinds de opening van de baan op 2 juni 2007) op onze atletiekbaan (tijdens wedstrijden, trainingen tellen uiteraard niet mee) zijn geleverd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen. Wie weet wordt een aantal baanrecords het komende jaar weer wat aangescherpt!

 

Vragen/opmerkingen?

Als u iets wilt weten, of wilt laten weten, kunt u behalve een bezoek te brengen aan de website, ook een (assistent)train(st)er of bestuurslid aanschieten of mailen. Namen en links naar contactformulieren vindt u hier.