Opzeggen lidmaatschap

Wil je je lidmaatschap van atletiekvereniging Statina beëindigen, dan kan dat hier.

 

De opzegtermijn bedraagt één maand. Dit betekent dat je vanaf het moment van opzeggen nog de contributie van de lopende maand plus één maandcontributie verschuldigd bent. Zeg je bijvoorbeeld op 19 augustus 2014 je lidmaatschap op, dan wordt de contributie van de maand september 2014 ook nog geïncasseerd.

 

Eventueel te veel betaalde bedragen worden met je verrekend. Donateurs betalen eens per jaar voor het gehele jaar, derhalve zal aan hen geen geld worden teruggegeven.