Nieuwsbericht

08-02-2016

Nieuwe sponsor: Uit®waarde

Met ingang van heden heeft atletiekvereniging Statina er tot onze grote vreugde een nieuwe sponsor bij:


Uit®waarde


Uit®waarde ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt de toeristische en dagrecreatieve infrastructuur in het Rivierengebied. Daarnaast geven zij ondernemers de ruimte om recreatieve bedrijven op te zetten. Het verzorgingsgebied behelst het Lingegebied, de Betuwe, de Over-Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard.  


Uit®waarde voor recreanten
Liefhebbers van het Rivierengebied kunnen terecht bij negen dagrecreatiegebieden en kleinere voorzieningen voor recreatief medegebruik. Daarnaast beheren ze 1500 kilometer aan bewegwijzerde recreatieve routes, 200 ligplaatsen voor tijdelijk verblijf voor de watersport en negen toeristische pontjes.  


Het bestuur van de vereniging is uiteraard blij met deze nieuwe sponsor en hoopt dat veel leden wat vaker dan voorheen hun weg naar recreatieterrein De Meent in Beusichem en alle andere door Uit®waarde beheerde gebieden en voorzieningen zullen vinden!

Lees meer berichten