Nieuwsbericht

16-10-2013

Cursus 'jurylid algemeen' Ė maart 2014

Het is al weer enige tijd geleden dat Statina een echte jurycursus heeft georganiseerd. Welnu, dit gaat veranderen! Statina is op zoek naar nieuwe juryleden en wil in maart 2014 een nieuwe cursus organiseren.

Dit is een officiŽle jurycursus, die met een examen wordt afgesloten dat door de Atletiekunie wordt afgenomen. Deze cursus leidt op tot algemeen jurylid - 'functie 60'.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de lijst met formele juryleden krimpt en het tijdens wedstrijden noodzakelijk is dat elk onderdeel wordt bemand/-vrouwd door officiŽle juryleden... Dat betekent dat de druk op de nog resterende juryleden toeneemt. Daar willen we graag verandering in brengen, want hoe meer juryleden, hoe makkelijker de wedstrijden georganiseerd kunnen worden.De cursus zal op het terrein van Statina door Jaap Glavimans gegeven worden. Het kost je twee zaterdagen in maart, te weten zaterdag 15 en zaterdag 22 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Een alternatief voor deze data is dat we de cursus over vier avonden verdelen (van 19.00 tot 22.00 uur). Mogelijk komt dat voor sommigen beter uit. De geselecteerde avonden zijn 11 en 13 maart, gevolgd door 18 en 20 maart (examen).

Als je slaagt levert dat je het felbegeerde jurydiploma op!

Je kunt je, als je 16 jaar of ouder bent, opgeven door middel van het sturen van een berichtje naar Jaap Glavimans.Graag opgeven V””R 15 november 2013! Vermeld daarbij of je op de genoemde zaterdagen kunt of alleen de genoemde avonden of allebei. Er zijn geen kosten en verdere verplichtingen aan verbonden.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van deze leuke en nuttige cursus!Lees meer berichten