Nieuwsbericht

09-02-2012

In memoriam: Otto Pikker (1948 - 2012)

Gisteren bereikte ons het nare bericht dat Otto Pikker, na een kort ziekbed, op de veel te jonge leeftijd van 63 jaar is overleden.
 
Waarschijnlijk zullen er weinig leden zijn die hem persoonlijk of zelfs van gezicht kennen, maar toch vinden wij dat wij dit verlies niet zomaar aan ons voorbij mogen laten gaan.

Naast zijn actieve lidmaatschap als hardloper was Otto van maart 1994 tot maart 2002, maar liefst acht jaar dus, penningmeester van Statina, en daarmee de langst zittende ooit. Hij was het die de administratie van de vereniging volledig automatiseerde, het nog steeds gebruikte systeem van automatische incasso voorbereidde, en de vereniging vlekkeloos overhevelde van gulden naar euro. Daarnaast kon je vast en zeker op hem rekenen wanneer er geklust of geschilderd moest worden, en was hij bij onze lopen bijna altijd als vrijwilliger in de buurt van start en finish te vinden.
 


Otto stond bekend als rustig en ingetogen, maar ook als hard werkend en zeer accuraat. Wij hebben deze week iemand verloren die niet alleen functioneel zeer waardevol voor Statina is geweest, maar die ook een vriend van de vereniging en haar leden was.
 
Wij wensen echtgenote An (die al sinds 1990 actief lid is van Statina) en ook de overige familieleden en dierbaren van Otto heel veel sterkte toe met de verwerking van dit enorme verlies.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van atletiekvereniging Statina,
Jeroen GutteLees meer berichten