Nieuwsbericht

24-10-2010

Herinnering: Cursus 'jurylid algemeen'

Voor de onderstaande cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, meld je nu aan!

Het is al weer enige tijd geleden (drie jaar) dat Statina een formele jurycursus heeft georganiseerd. Welnu, dit gaat veranderen!

Statina is op zoek naar nieuwe juryleden, en organiseert op twee zaterdagen in november een formele jurycursus, met examen, afgenomen door de Atletiekunie. Deze cursus leidt op tot 'functie 60', algemeen jurylid. De belangrijkste reden hiervoor is dat de lijst met formele juryleden krimpt... Dat betekent dat de druk op de nog resterende juryleden toeneemt. Daar willen we graag verandering in brengen, want hoe meer juryleden, hoe makkelijker de wedstrijden bemenst kunnen worden.

De cursus zal op het Statinaterrein door Jaap Glavimans (geaccrediteerd opleider) gegeven worden. Het kost je twee zaterdagen in november, te weten zaterdag 13 november en zaterdag 27 november, van 10.00 tot 16.00 uur. Dat levert je dan wel het felbegeerde jurydiploma op, als je slaagt... :-)

Je kunt je, als je 16 jaar of ouder bent, opgeven door middel van het sturen van een berichtje naar wilbertsmorenburg@gmail.com.

Graag opgeven VOOR 23 oktober 2010!

Er zijn geen kosten en verdere verplichtingen aan verbonden. Klik hier voor meer informatie over de inhoud van deze leuke en nuttige cursus!

Met vriendelijke groeten,
Namens de Commissie Wedstrijden,
Wilbert SmorenburgLees meer berichten