Nieuwsbericht

11-07-2019

Renovatie van de atletiekbaan - zomer 2019

Zoals jullie allemaal zullen weten is de toplaag van de baan dringend aan vervanging toe. Dat gaat nu gebeuren. Een aantal maanden geleden hebben we jullie gevraagd naar jullie voorkeur qua kleur. De grote meerderheid koos voor blauw, maar dat gaat jammer genoeg niet door. Er is een budget voor de totale renovatie, waarbij naast het vervangen van de toplaag ook andere vervangingen en verbeteringen worden uitgevoerd. De hogere kosten van een blauwe toplaag (in verband met de chemische samenstelling) passen helaas niet samen met die andere vervangingen en verbeteringen binnen dat budget. Die andere zaken vinden wij belangrijker dan de kleur van de toplaag.


Naast de toplaag wordt namelijk ook het hoogspringkussen vervangen voor een nieuw exemplaar met de huidige voorgeschreven (grotere) afmetingen. Ook het zand voor het verspringen wordt aan beide zijden vervangen. De betegeling wordt aangepast ten behoeve van eenvoudiger maaien en het voorkomen van het begroeien van de aanloopstroken van het verspringen. Ook wordt ten behoeve van de uitloop van de sprintlanen de tegelrand in het verlengde van die lanen teruggebracht tot 1 tegel. Tenslotte wordt een aantal problemen die eind vorig jaar bij een keuring naar voren kwamen opgelost.


De werkzaamheden beginnen op maandag 22 juli aanstaande. Vanaf die datum is de hele atletiekbaan niet meer toegankelijk voor gebruik. Ook een deel van de skeelerbaan wordt, in verband met transporten van materialen, afgesloten. Daartoe wordt een oversteek gemaakt in de bocht aan de zijde van CMHC. Daar in de buurt komt ook een depot (opslag van materialen).


De planning ziet er ongeveer als volgt uit:  • voorbereidingen en verwijderen van de bestaande toplaag: 1 week

  • asfalt onderlaag controleren, zo nodig herstellen en keuren en aanpassen inrichtingsmaterialen: 1 week

  • aanbrengen kunststof toplaag (inclusief een buffer in verband met het weer): 3 weken

  • belijnen (inclusief een buffer in verband met het weer): 1,5 week

  • keuring en oplevering: 0,5 week


De planning is dus dat de baan op 9 september voor gebruik gereed is. Als alles meezit misschien iets eerder, maar door het weer kan het ook (veel) later worden. Het scheelt in ieder geval dat een groot deel van de werkzaamheden in de vakantieperiode plaatsvindt.


Op 21/22 september hebben wij het Statina Jeugdkamp gepland en op 28 september het clubkampioenschap. Vooralsnog gaan we er van uit dat het niet nodig zal zijn die evenementen af te gelasten. Mocht hier verandering in komen, dan zullen we jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren.


Wij zijn nog in overleg met de gemeente en de aannemer of wij eventueel delen van de skeelerbaan en/of het grasveld naast het korfbalveld voor trainingen mogen gebruiken.


Wij zien uit naar een zo goed als nieuwe en verbeterde atletiekbaan!


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging Statina,
Hélène, Bert, Jord, Ine, Natasja, Nelleke, Hessel en JeroenLees meer berichten