Nieuwsbericht

02-12-2018

Contributieverhoging per 1 januari 2019

Tijdens de ALV van maandag 10 februari 2014 is besloten de contributie met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks te verhogen conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij het maandelijkse contributiebedrag op 5 eurocent naar boven wordt afgerond.


Met ingang van 1 januari 2019 worden de maandbedragen als volgt:



De Atletiekunie verhoogt jaarlijks de kosten van een wedstrijdlicentie. Bedragen 2019:



De volledige contributieregeling per 1 januari 2019 vind je HIER.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging Statina



Lees meer berichten