Nieuwsbericht

17-09-2017

Aanpassing baanregels atletiekvereniging Statina

In verband met enkele incidenten zijn, om duidelijkheid te scheppen en de communicatie te verbeteren, met ingang van zondag 17 september 2017 de baanregels uitgebreid:


’Op de baan van Statina mag worden getraind:


  • uitsluitend op dagen en tijden waarop de vereniging de baan huurt

  • uitsluitend onder leiding van door het bestuur van de vereniging aangestelde (assistent)trainers/-sters

  • uitsluitend door (betalende) leden, gastleden en uitgenodigde/aangemelde proefleden

  • tijdens de training van het G-topteam geldt exclusief gebruik van de baan door deze groep

  • afwijkingen/uitzonderingen/extra trainingen/nieuwe groepen dienen met het bestuur te worden afgestemd’


Verder is de volgende passage (vanwege bovenstaande uitbreiding) overbodig geworden en komen te vervallen:


’Maandagavond:
Tussen 19.00 en 20.00 uur wordt het gebruik van de baan afgestemd op de G-groep. De trainers van de andere groepen overleggen, vóór aanvang van de training, met de trainers van de G-groep.’


De volledige baanregels vind je hier.


Binnenkort worden de regels voor kogelslingeren aangepast/uitgebreid.


Wij vertrouwen erop jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op ieders medewerking!


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van atletiekvereniging StatinaLees meer berichten